Historia


OSP Chomęciska Duże została założona w 1925 r. Jej założycielami byli: Franciszek Wolski - ówczesny nauczyciel, Maluga Władysław - rolnik, Goździuk Józef - rolnik. Pierwszym prezesem straży został wybrany dh. Wolski Franciszek, natomiast komendantem został dh. Maluga Władysław. Ówczesna straż zgromadziła kilkunastu rolników ze wsi. Posiadali oni na wyposażeniu bosaki, tłumnice, łopaty, wiadra. W takim składzie z małymi zmianami jednostka działała przez 25 lat, nie zawieszając działalności nawet w czasie II wojny światowej. Powstałe pożary straż gasiła przy użyciu w/w sprzętu podręcznego. Po zakończeniu wojny zmienił się zarząd straży pożarnej. W 1946 r. prezesem został dh. Wacław Goździuk a komendantem dh. Gniot Jan. W niedługim czasie straż dostała sikawkę ręczną i kilka węży. Sikawka była uruchamiana przez czterech strażaków i była wykorzystywana do gaszenia pożarów i ćwiczeń. W 1953 r. nasza straż postanowiła wybudować murowaną remizę strażacką. W budowę remizy zaangażowała się cała wieś pod kierownictwem Wacława Goździuka, Stanisława Waszaka, Feliksa Jaszaka, Marcina Antoszczaka, Edwarda Płatka. Budowa remizy trwała kilka lat. Materiał na dach był darem od mieszkańców, którzy przekazali na budowę po jednym sośniaku. W trakcie budowy dachu budowniczym umilał pracę (grając na trąbce) Dołgań Gustaw. Jednostka w tym czasie liczyła ponad 20-tu strażaków a na wyposażeniu miała motopompę M-200, węże, prądownice, hełmy, toporki i inny sprzęt pożarniczy, który został umieszczony w nowo - wybudowanej remizie. Remiza była miejscem zbiórek, zebrań i zabaw tanecznych. Pełniła rolę kulturalno - oświatową. Po założeniu LZS-u przez członka straży Józefa Goździuka w budynku przechowywano też sprzęt sportowy m.in. piłki i stół do tenisa. W 1957 r. nastąpiła zmiana naczelnika, został nim Antoszczak Zdzisław. W tych latach nasza jednostka otrzymała motopompę M-400. Był to już sprzęt, którym można było skuteczniej gasić pożary. Na otrzymanym sprzęcie często odbywały się ćwiczenia. W roku 1960 niezmiennie od 24 lat prezesował dh. Wacław Goździuk, natomiast zmienił się naczelnik, którym został dh. Mieczysław Gnyp. W roku 1963 komendantem został dh. Derkacz Stanisław, skarbnikiem dh. Komajda Ryszard, gospodarzem dh. Mróz Stanisław, prezesem nadal pozostał dh. Wacław Goździuk, który swoją funkcję pełnił przez 32 lata do chwili śmierci w 1978 roku. W tym okresie straż otrzymała motopompę M-800, węże oraz toporki. Zaczęła uczestniczyć w manewrach, ćwiczeniach i zawodach. Na początku lat 70. działała kobieca drużyna pożarnicza, której komendantką była Lucyna Waszak oraz młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców pod kierownictwem Stanisława Antoszczaka. Po krótkiej przerwie powstała nowa drużyna młodzieżowa pod kierownictwem komendanta Stanisława Derkacza, która zajęła I miejsce w zawodach powiatowych oraz III miejsce w zawodach wojewódzkich w Świdniku, a nagrodą był adapter. W 1978 r. funkcję prezesa objął dh. Płatek Edward a gospodarzem został dh. Jaworski Józef. W tym okresie zaczęliśmy budowę garażu przy remizie. Materiał zakupiony został z własnych funduszy, które pozyskane zostały z organizacji zabaw tanecznych. Do nowo wybudowanego garażu dostaliśmy samochód bojowy marki Żuk od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Kierowcą został dh. Płatek Stanisław. Do chwili otrzymania samochodu za przewóz sprzętu na ćwieczenia lub do pożaru odpowiedzialni byli druhowie: Jaszak Leon, Wiśniewski Wacław, Maluga Wiktor, którzy przyjeżdżali pod remizę swoimi furmankami. Po śmierci prezesa Płatka nowym prezesem został Rusztyn Adam, który tę funkcję pełnił przez rok. W roku 1989 nastąpiła zmiana zarządu. Prezesem został dh. Łój Edward, komendantem dh. Adam Goździuk, zastępcą komendanta dh. Goździuk Jan, skarbnikiem dh. Łój Jan. W tych latach nasza jednostka doskonaliła się w ćwiczeniach, a także jeździła do zaistniałych pożarów lub innych zdarzeń. Brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując wysokie lokaty. Kilkakrotnie uczestniczyliśmy także w zawodach wojewódzkich m.in. w miejscowości Majdan Mały, gdzie zajmowaliśmy miejsca od 1 do 3. Po przekształceniach administracyjnych, gdy Zamość z województwa stał się powiatem, zaczęto organizować zawody powiatowe. Żeby pojechać na zawody powiatowe trzeba było wygrać zawody gminne, a to był duży problem szczególnie w gminie Stary Zamość, gdzie o tytuł mistrza gminy rywalizowało 10 jednostek a 5,6 z nich mogło być smiało zwycięzcą. I powiatowe zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w Zwierzyńcu w 1999 r., gdzie nasza jednostka zajęła I miejsce. II zawody powiatowe odbyły się w Kolonii Niewirków w 2001 r., natomiast III w Szczebrzeszynie w 2003 r., podczas których również zajęliśmy I miejsca. W latach 2001 - 2003 przeprowadzaliśmy remont remizy, wymieniliśmy okna, drzwi oraz podłogę i pomalowaliśmy ściany. W 2005 r. otrzymaliśmy nowy samochód typu Ford z wyposażeniem: pompa wysokiego ciśnienia ze zbiornikiem wodnym, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym. W 2008 r. wymieniliśmy bramę garażową, dostaliśmy również pompę szlamową. W roku 2009 odnieśliśmy kolejne sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych. Nasza jednostka zajęła I miejsce w zawodach gminnych, co pozwoliło nam uczestniczyć w zawodach powiatowych, na których zajęliśmy I miejsce. W nagrodę dostaliśmy prądownicę Turbojet oraz agregat prądotwórczy, który przekazaliśmy OSP Stary Zamość. Kobieca drużyna pożarnicza zajęła również I miejsce w zawodach gminnych i powiatowych, przywożąc złote medale i puchar.
W roku 2010 nasza jednostka otrzymała nową motopompę Tohatsu M-16/8. Jest ona używana do zawodów sportowo-pożarniczych przez wszystkie jednostki OSP z gminy Stary Zamość, dzięki czemu osiągane są dużo lepsze czasy ćwiczenia bojowego. W 2011 roku za pieniądze otrzymane z funduszu sołeckiego pomalowaliśmy remizę strażacką od wewnątrz, wymieniliśmy instalację elektryczną w całym budynku oraz położyliśmy panele w świetlicy. Ponadto, ze środków funduszu sołeckiego, remiza została pomalowania i ocieplona oraz ogrodzony został plac wokół remizy. Warto zwrócić uwagę, iż wszystkie wcześniej wymienione prace remontowe zostały wykonane w czynie społecznym.
W roku 2012 podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego zmienił się zarząd naszej jednostki. Dotychczasowy prezes dh Łój Edward z uwagi na znaczne zasługi i wieloletnią, owocną pracę dla naszej jednostki wybrany został jednomyślnie na prezesa honorowego. Jego miejsce na stanowisku prezesa zajął dh Goździuk Adam, natomiast naczelnikiem wybrany został dh Płatek Szczepan. W skład zarządu weszli także druhowie: Jakubczak Paweł, Kuryło Dominika, Kołodziejczyk Jarosław, Goździuk Dominik, Płatek Stanisław oraz Goździuk Grzegorz.
W 2013 roku wewnątrz oraz przed garażem wyłożona została kostka brukowa, którą otrzymaliśmy za darmo z Urzędu Gminy Stary Zamość. W tym samym roku, braliśmy udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Krasnobrodzie, na których zajęliśmy III lokatę.
W roku 2014 kontynuowaliśmy prace remontowe. Zrobiona została część odwodnienia wokół remizy oraz chodniki przy całym budynku. Z funduszu sołeckiego wynoszącego 1000 zł. zakupione zostały trzy mundury galowe. Obecnie czynimy starania o wymianę dachu na budynku remizy.
Od wielu lat nasza jednostka bierze udział w różnych uroczystościach strażackich, religijnych i patriotycznych m.in. Dzień Strażaka, Jubileusze Strażackie, procesja Bożego Ciała, adoracja przy grobie Pana Jezusa, Pasterka.

W 90-letniej historii, dla dobra naszej jednostki działali druhowie: (rozwiń)